FANDOM


Zagazi

Argal Fundrinson Durazklad to krasnoludzki Mędrzec (Zagazi). Pochodzi z Karaz-a-Karak, jest synem siostry obecnego najwyższego króla wszystkich krasnoludów Thorgrima Przechowującego Krzywdy. Zwany jest przez przyjaciół i przez swych najbliższych współpracowników Gorm Ong-dok. Ma sztuczne oko, co dość łatwo zauważyć, oraz nie ma jednej nogi (utyka, ale proteza jest bardzo dobra, jeśli ktoś nie wie, że Argal stracił nogę, raczej uzna, że jest kulawy).

W wyprawie ma pełnić rolę królewskiego oka i ucha, a także jest wykształcony i umocowany do pełnienia funkcji rozjemcy (sędziego rozstrzygającego spory cywilne) i będzie prowadził centrum administracyjne w Karak Osiem Szczytów.

Zaprzysięgły wróg skavenów

Argal Fundrinson Durazklad od czasu, gdy z powodu skavenów stracił nogę i oko (jeszcze jako młody krasnolud) poprzysiągł im, że nie spocznie, dopóki nie doprowadzi do upadku ich rasy. Ponieważ nie mógł podążać drogą wojownika, wszedł na drogę uczonego - zaczął studiować wszelakie wiadomości o skavenach i zauważył ze zdziwieniem, że są nad wyraz skąpe. Rozpoczął więc zakrojone na szeroką skalę badania, które z krótkimi przerwami prowadzi do dziś. Posiada ogromną wiedzę o skavenach, a jego nauki o skaveńskiej broni, taktyce i strategiach działania uchroniły już nie jedno krasnoludzkie życie. W swej pogoni za wiedzą odwiedził tuziny ludzkich miast i wiele krasnoludzkich twierdz, zyskując wielu przyjaciół i wielką sławę.

Ambasador

Ponieważ studia nad skavenami prowadził w dużej mierze w ludzkim Imperium poznał doskonale zwyczaje i język ludzi. Najwyższy król Thorgrim Przechowujący Krzywdy powołał go na stanowisko swego oficjalnego przedstawiciela na dworze grafa Middenhiem. Argal Fundrinson Durazklad pełnił funkcję ambasadora ponad 20 lat, stając się osobą powszechnie znaną w Middenheim i sąsiednich landach, oraz zyskując wiele kontaktów wśród tamtejszej szlachty i kupców.

Statystyki

Profesje: Garazi, Skryba, Zagazi, Ambasador, Prawnik